ZUTPHEN 890 (2000)
Schaal 1 : 660. In de loop der jaren na 1996 kwamen er uit opgravingen steeds meer gegevens boven water die er op wezen dat Zutphen een walburg moet zijn geweest. De maquette geeft de vermoedelijke gedaante van die walburg weer. Ook deze keer in samenwerking met de stadsarcheoloog Michel Groothedde. De maquette maakte deel uit van de reizende tentoonstelling “Vikingen!”, en verbleef onder meer in musea in Bonn, Roskilde en Utrecht. Momenteel staat hij opgesteld in het Stedelijk Museum in Zutphen.