ZUTPHEN 1180 (1996)
Schaal 1 : 660. Deze omvangrijke maquette, met een grondplaat van 130 x 130 cm, bouwde ik in samenwerking met de stadsarcheoloog Michel Groothedde. Hij verschafte de uit opgravingen verkregen gegevens. De maquette is een reconstructie van de stad zoals hij er in 1180 vermoedelijk uit zag. Hij maakt deel uit van de vaste collectie van het Stedelijk Museum in Zutphen.
In 2010 bleek het wenselijk om een aantal wijzigingen in de maquette aan te brengen, gezien het feit dat er inmiddels meer gegevens uit opgravingen bekend werden. Hij is toen aangepast. De onderstaande foto’s geven de laatste gedaante weer.