ROSENDAEL (1982)
Schaal 1 : 100. Gebouwd voor de expositie: “De geschiedenis van een huis”, in kasteel Rosendael. Het geeft de bestaande toestand weer met een reconstructie van een theekoepel op de grote toren. In 1987 werd het kasteel gerestaureerd en kwam de oorspronkelijke koepel, die er in de 18e eeuw op had gestaan, weer terug. Na de tentoonstelling werd de maquette opgenomen in de vaste collectie maquettes van het I.B.I (Internationales Burgen Institut). Momenteel staat hij in het kasteel en is eigendom van de Stichting Vrienden der Geldersche kasteelen.

Om tot de restauratie van het kasteel te komen moest het hele gebouw worden opgemeten. Dit opmeten en het maken van de tekeningen was een onderdeel van mijn werk op het architectenbureau. Op die wijze kon ik over zelfgemaakte tekeningen beschikken bij de bouw van de maquette.

De oorspronkelijke theekoepel op de maquette is wat te klein uitgevallen. Pas tijdens de restauratie, toen de maquette al af was, bleek uit bouwsporen op de dakbalklaag hoe groot de koepel in werkelijkheid geweest was.