AULA VAN DE PALTS IN ZUTPHEN (2012)

Ten behoeve van het promotieonderzoek van Michel Groothedde, stadsarcheoloog te Zutphen, bouwde ik op schaal 1 : 200 een reconstructie, volgens zijn aanwijzingen, van de Aula van de Palts die rond het midden van de elfde eeuw in Zutphen werd gebouwd.
Op 14 februari 2013 promoveerde hij in Leiden. In zijn dissertatie staat het gebouw uitvoerig beschreven.

Overzicht van de gehele maquette.


De zuidgevel. Links de grote zaal, rechts de tijdelijke woning van de vorst als hij op zijn rondreis door zijn gebied in Zutphen was neergestreken.

Door een gat in de westgevel is het interieur zichtbaar van de zaal. Links de doorgang naar de inwendig rood geschilderde kapel.


Aanzicht vanuit het noorden.