MIDDELBURG (1972)
De eerste nauwkeurige, geheel op schaal gemaakte maquette was een model van een woonhuis in Middelburg; Spanjaardstraat 14. Gemaakt in 1972 toen ik reeds bij het architectenbureau werkte. Het huis was eigendom van een collega, dhr. Moerdijk, die bezig was het te restaureren en daardoor over nauwkeurige tekeningen beschikte. Ik bouwde het huis na op schaal 1 : 50. De zijkant is geheel open, alleen het dak van de aanbouw is voorzien van dakpannen. Die maquette is nog steeds in mijn bezit.

middelburg

middelburg