LOEVESTEIN (1984)
Schaal 1 : 333. Gebouwd in opdracht van het toenmalige ministerie van WVC, afdeling kastelenbeheer. Het is een reconstructie van de vestingwallen en grachten volgens tekeningen uit 1844 – 1865. De gebouwen en de toegangswegen geven de huidige situatie weer. De maquette maakt deel uit van de permanente expositie in Slot Loevestein. Het onderzoek dat nodig was is door mij vastgelegd in een uitgebreide bouwkundige en bouwhistorische verantwoording met tekeningen en foto’s.
Voor de zelfde expositie bouwde ik zeven kleine maquettes op schaal 1 : 200. Zij geven kasteeltypen weer zoals die in Nederland werden gebouwd.